SENTRAL GODKJENNING

LHV TJENESTER  AS er godkjent innenfor følgende områder 

  • Utførelse av veg- og grunnarbeider.( kl1 )
  • Utførelse av riving og miljøsanering.(kl 1)
  • Utførelse av Landskapsutforming (kl.1)
  •  Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg (kl 1) 
  •  

Godkjent opplæringsbedrift.
Ansvarsforsikring.
Yrkesskadeforsikring.

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no 

Sentral godkjenning bilde                   Laerebedrift_godkjentlogo MEF(1)