Haga Panorama

Leilighetskompleks Haga Panorama , Finnøy
pa

9352_154396581398882_1578912806_n

LHV TJENESTER AS var utførende entreprenør  for grunnarbeid for leilighetskompleks for 17 leiligheter og 800 m2 næring. I denne forbindelse la vi ca 130 m 400 mm OV grøft i asfaltert areal.Snittdybde 3 m.
Arbeidet omfattet også uteområde med grøntareal, asfaltareal. Murer og belysning.


Oppdragsgiver: Finnøy Eiendom AS

Overlevert: Juni 2015
Prosjektleder LHV: Arild Lunden
Totalverdi for prosjektet: 3,5 mill