LHV NÆRINGSPARK

Finnøy-Olje-Logo (1)                                Steinnes VVS logo-1                   RM               mil

Ca 2800m2 lagerlokaler er til utleie. Både isolert og uisolert

 
Leietakere pr.dd.

Rørheims Bilruter AS rorheims.no
Mekkers
 
www.matoghage.no
MiljøBygg AS  miljobygg.as
Mabda Service mabdaservice.no/
Steinnes VVS steinnesvvs.no/
Marek Lepek
Lagring for landbruksutstyr
LHV Tjenester AS www.lhv.no


Vi har også utelager til utleie.
Leietakere pr. dd.


Tine Meierier Sør
Jæren Olje avd.Finnøy Olje fyllstasjon 
www.jaerenolje.no/
Finnøy Liftutleige 

 Vi er i gang med å regulerere et nytt næringsområde på Nådå,  Finnøy

 

SKM_C250i20091610501

ca 15000 m2 kommer for salg

Området skal legge til rette for utbygging for blandet næringsformål som industri, lagervirksomhet ,handel og kontorvirksomhet. Området skal som i dag rommer stor variasjon av næringsformål i enn kombinasjon av næringsarealer i flere etasjer tilpasset variete funksjoner slik at  man sikrer effektiv utnyttelse av området. Utgangspunkt for bygningsform vil være omkringliggende landbruks og låvebygg. 

Kontakt person: Lars Henrik Vestbø tlf: 90926664