MUSÈGATA GANGPASSASJE

Ny gangpassasje mellom Musègata og Vålandsbakken.
Samarbeid med Novaform, Tegl &Betong, LK Stein, Systemsikring og AH Bygg.
Musegata 

Oppdragsgiver : Stavanger Kommune
Overlevert: Mai 2021
Totalverdi på prosjektet: 4 mill
Prosjektleder: Lars H Vestbø