HS kabel Dusavikbasen

 

 

Ny Høyspent kabel til Dusavikbasen, Stavanger        

 

.bilde7

 NorSea skal strømforsyne båter som ligger til lasting og lossing. Dette gjøres for at båtene skal slippe å ha motoren i gang, ved landligge.

 Lyse Elnett skal levere 400V direkte frem til kundens lavspenttavle.

 LHV fikk i oppdrag å grave  og legge høyspent grøft.

 Utfordringen var at arbeidet skulle pågå inne på ISPS området, det var  etablert gjerde rundt anleggsplassen. All trafikken inn og ut av anleggsplassen gikk gjennom hovedporten til Norsea. 

 Type, omfang og varighet av prosjektet var forbundet med til dels stor risiko for helse, miljø og sikkerhet. Derfor var  planlegging og kontroll av risikofaktorer nødvendig og avgjørende.

 Oppdraget gikk veldig bra- og samarbeid mellom Basen, Entreprenør og oppdragsgiver fungerte fint.

 Detaljert fremdriftsplan ble laget og fulgt.

  Oppdraget var ferdig som lovet i August 18 

 Oppdragsgiver: Lyse Elnett
 Overlevert: August 2018
 Prosjektleder LHV: Arild Lunden
Totalverdi for prosjektet: ca 1,5 mill