Judaberg Slamavskiller

    SLAMAVSKILLER  

 Eksisterende slamavskiller i betong ble fjernet og ny slamavskiller i glassfiber satt ned.

20180302_12330420180406_145648

 IMG_3165

  Jobben var en totalenteprise.

  Ny slamavskiller bestod av 4 stk  80 m3 tanker. Før riving av eksterende slamavskiller satte vi ned en tank som førte avløpsvannet gjennom denne og koblet til utslippsledning ut i sjø.

  Det hadde tidligere vært et problem med lukt fra anlegget. Løsningen nå er luktfjerningsanlegg med kullfilter som gjør at lukten absorberes.

 Det var en utfordring med oppsamling av papir ved innløpet til tankene og dermed kunne fordeling av jevn avløpsmengd mellom tankene bli problematisk. Løsning ble prefabrikkert kum i PE der stussene på utløpet ble trukket ut og uttak avrundet. Dette ser ut til å fungere svært bra

  Nytt driftsbygg ble satt opp og området rundt opparbeidet med asfalt og kulestein

Med oss som underentreprenører har vi hatt Skjærsund Bygg på tegning, Finnøy Rør på prosjektering ,legging av rør og kum. Heimlund bygg på driftsbygg og Finnøy Elektro på elektroarbeid, Stangeland Maskin på sprenging.

 

 

Oppdragsgiver: Finnøy Kommune
 Overlevert: Juni 2018
 Kontaktperson: Wondiye Bizhubih Ivar IKS wwb@ivar.no
 Prosjektleder LHV: Lars Henrik Vestbø
 Totalverdi for prosjektet: ca 5,5 mill