Finnøy Parsellhytter

Opparbeidelse tomter Finnøy Parsell

 finnoyparsellhytter.no

 IMG_6765

Opparbeidelse av hyttetomter inkl .VVA og veg. Feltet er utsolgt og består av  40 parsell hytter og 20  familiehytter. Heimlund Bygg AS står for oppføring av hyttene. 
IMG_7257

Oppdragsgiver: Steinnes Utvikling AS 
Overleveres: 2011- 2021
Kontaktperson: Øyvind Hebnes: hebnes@heimlund.no
Prosjektleder LHV: Arild Lunden
Totalverdi for prosjektet: ca.6 mill