Frue Terasse

10550889_313363178832407_5364854499248798920_n (1)IMG_0944IMG_1374

 

Ny betongmur i Frue Terrasse som erstattet gammel steinmur som var i ferd med å gli ut.
Muren ble fundamentert direkte på fjell. Veien på oppsiden av muren ble reetablert og oppgradert. Samarbeid med AH Bygg
 
Oppdragsgiver:  Stavanger Kommune
Overlevert  : September 2020
Kontraktsum: 1,3 mill
Anleggsleder:  Lars H Vestbø