Utskift VA Fåhadlet

 VA FAAHADLET , FINNØY

 

IMG_6451IMG_6089

 Oppdraget var  å skifte ut eksisterende vannledningen i øvre delen av byggefeltet Fåhadlet på Finnøy

  I perioder var vegen stengt  for biltrafikk.  Dette innebar tett kontakt med beboere. Pga.  parkering, postgang, bosshenting  og alternative planer for parkering samt kontakt med kommune, brannvesen og helse for  plan for brann/syketransport .

Vannledning med tilhørende stikk ble skiftet. Samt nedsett av 5 kummer-Alle husstander ble koblet på provisorisk vann 

 
Under arbeid kom det frem at kloakk på deler av trasse  måtte skiftes.


Det ble også levert og montert lekeutstyr med fallunderlag, samt gjerder og porter.

 

 

 Med oss som underentreprenører har vi hatt med oss Finnøy Rør As på legging av rør 

 

 Oppdragsgiver: Finnøy Kommune

 Overlevert: SEPTEMBER 2017

 Kontaktperson: Wondiye Bizhubih Ivar IKS 

 Prosjektleder LHV: Lars Henrik Vestbø

 Totalverdi for prosjektet: ca 4,5 mill